0 (212) 501 06 78 khisarvakfi@gmail.com

KOYULHİSAR VE KÖYLERİ HİZMET VAKFI

Burs Başvurusu
Başvuru ŞartlarıBaşvuru Yap
Burs Başvurusu

AÇIKLAMA

Burs başvurularını 29 Eylül 2023 cuma saat 17:30’a kadar gerçekleştirebilirsiniz. Burslar Kasım – Mayıs ayları arasında 7 ay süre ile ödenmektedir. Aylık ödenen burs tutarı her yıl Vakıf Yönetimi tarafından belirlenmektedir.

 

Gerekli Bilgi ve Belgeler
ÖNEMLİ

İnternet başvurusunu müteakip gerekli belgelerin tamamının basılı hallerinin iletişim adresine kargo ile gönderilmesi veya elden teslim edilmesi gerekmektedir. Belge eksiği olan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru Şartları

1-T.C. Vatandaşı olmak,
2- Koyulhisar Nüfusuna kayıtlı veya Koyulhisar merkez ve köylerinde doğmak veya
bunların çocuğu olmak
3- Yüksek Öğrenim Lisans öğrencisi olmak,
4-Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
5-Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,
6-Başka bir kamu veya özel kurumdan maaş, ücret ve burs almamak( Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan katkı ve öğrenim kredileri hariç)
7-Ara sınıflar için: Genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak. (Genel not ortalaması uygun olduğu takdirde en fazla 3 başarısız dersi olan öğrencilerin başvurusu kabul edilecektir. Devam edilen öğretim yılındaki alınmayan ders başarısız sayılacaktır.)

Gerekli Belgeler

1. Öğretim kurumundan alınmış onaylı öğrenci belgesi

2. Ara sınıflarda öğrenim görenler; Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesini (transkript)

3. Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge)

4. Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi

5. Nüfus Cüzdanının Taranmış Hali

6. Vesikalık Fotoğraf

7. Adli Sicil Kaydı Dökümü (e-devletten temin edilebilir)

8. Ailenin mali durumunu gösteren onaylı belgeler (Maaş bordrosu, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösterir belge, geliri olmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge (ilgili kurum veya e-devlet internet sitesinden alınabilir.)

9. https://www.turkiye.gov.tr/tapu-bilgileri-sorgulama adresinden anne – baba adına kayıtlı mal varlığını gösterir döküm belgesi

Burs Başvuru Formu

Babanız Hayatta Mı?

Ailenin Oturduğu Ev Kira Mı?

13 + 2 =